×   Sulje
MH-Kate Oy Facebook MH-Kate Oy Facebook MH-Kate Oy Instagram
Ota yhteyttä, kysy tarjous!
Lataa kattoasentajan opas!
myynti@mh-kate.fi (06) 417 1100
☰  Valikko

Usein kysytyt kysymykset katoista

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HUOPAKATOISTA

Mikä on huopakatto? Miten huopakatto eroaa muista kattotyypeistä?

Huopakatto on kansanomainen nimitys sellaisille vesikatteille, joiden vedeneristysmateriaalina on käytetty bitumipohjaisia tuotteita. Huopakatot voidaan jakaa kahteen pääryhmään, epäjatkuviin katteisiin ja tiivissaumakatteisiin. Epäjatkuvia katteita ovat erilaiset bitumikatelaattaratkaisut eli niin sanotut palahuopakatot tai lappukatot. Nämä ovat kaltevuudeltaan jyrkempiä ja kiinnitys rakenteeseen tehdään mekaanisesti naulaten. Tiivissaumakatteet voidaan taas jakaa kahteen pääryhmään; rautakaupoista myytäviin ”tee se itse ja säästä” -tyyppisiin tuotteisiin sekä ammattilaistuotteisiin. Ammattituotteilla tehty bitumikermikate on täysin vesitiivis ja kestää tarvittaessa myös vedenpainetta. Vedenpaineen kestävyys on seikka, joka erottaa bitumikermikatteen kaikista muista katemateriaaleista.

Miksi huopakatto?

Bitumikermikate on oikein asennettuna pitkäikäinen, uuden rakenteen käyttöikä on 40–50 vuotta. Bitumikermikate on hiljainen ja paloturvallinen. Ohjeiden mukaisesti asennettu bitumikermikate kestää myös tuulet ja tuiskut.

Millaiseen kohteeseen huopakaton voi asentaa/kannattaa asentaa? Milloin huopakatto on paras valinta?

Bitumikermikate soveltuu erittäin hyvin kaikille katoille, joiden kaltevuus on välillä 1:80–1:2,5. Jos katon kaltevuus on 1:3 tai loivempi, on bitumikermikate ehdottomasti järkevin valinta. Vaikka ohjeiden mukaan muitakin katemateriaaleja voidaan käyttää 1:3 kaltevuudessa ja jopa hieman loivemmissakin, niin on huomioitava Suomen talviolosuhteet. Vaikka katto kesällä toimisikin jollain muulla katemateriaalilla, niin kevättalvella, kun lumi sulaa ja jäätyy päivittäin, katemateriaaliin kohdistuu vedenpaine. Jos katemateriaalina on mikä tahansa epäjatkuva katetyyppi, niin tämä vedenpaine aiheuttaa todella suuren riskin veden pääsystä rakenteeseen.

Bitumikattolaattoja voidaan käyttää, jos katon kaltevuus on yli 1:3 ja halutaan julkisivusta näyttävän näköinen. Bitumikattolaattoja käytettäessä on syytä perehtyä erittäin huolellisesti valmistajan asennusohjeisiin. Laattakattojen suurimmat ongelmat kohdistuvat läpivientien tiiveyteen.

Miten tehdään huopakatto?

Bitumikermikattoa tehtäessä on tärkeää huomioida koko yläpohjarakenteen toiminta. Tämä korostuu etenkin loivissa katoissa.

Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat:
• Höyrynsulku ja sen läpivientien sekä liittymien tiiveys
• Lämmöneristys
• Tuuletus
• Kantava rakenne sekä vedeneristyksen alusta
• Vedenpoisto
• Erilaiset läpiviennit ja rakenteiden liittymäkohdat

Toimiva vesikatto on näiden osien summa.

Bitumikermikate asennetaan kiinteän alustan päälle bitumilla liimaten tai hitsaten. Kate kiinnitetään alustaan aina myös mekaanisesti.

Bitumikermikatteen asennus on aina ammattilaisen työtä ja työ tehdään Toimivat Katot 2019 -oppaan ohjeiden mukaisesti.

Miten kattohuopa asennetaan?

Bitumikermit asennetaan tapauksesta riippuen joko hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten.
Hitsaaminen tarkoittaa sitä, että kermin alapinnassa on valmistusvaiheessa laitettu hitsausbitumi, joka työmaalla kuumennetaan nestekaasuliekillä. Sula bitumi saumoissa varmistaa katteen vedenpitävyyden.

Miten huopakattoa huolletaan?

Bitumikermikaton huolto koostuu katon puhdistuksesta sekä läpivientien ja muiden yksityiskohtien tiiveyden tarkastuksesta. Läpivientien tiivistys kittaamalla tulee uusia heti, jos tiivistyksessä havaitaan puutteita. Myös suojapellitysten saumojen tiiveys tulee varmistaa kittaamalla. Kattokaivot tai vesikourut tulee pitää puhtaana. Vesikatolla on suoritettava tarkastus ja huoltokäynti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos ympäröivät olosuhteet ovat vaativat on tarkastuksia tehtävä useamminkin.

Miten huopakatto puhdistetaan?

Bitumikermikate puhdistetaan kevyesti harjaamalla tai pienellä paineella pesemällä. Kattoa pestessä on huomioitava, ettei likaa päästetä sadevesijärjestelmään. Säännöllisesti tehtynä puhdistus ei vaadi muuta kuin irtonaisen roskan poistamisen kevyesti harjaamalla.

Katelaattakatoissa on huomioitava, että katto pestään veden virtaussuunnan mukaisesti. Vettä ei saa suihkuttaa räystäältä ylöspäin, koska se saattaa irrottaa laattojen liimaukset toisistaan ja siten altistaa katon vuodolle.

Miten estää huopakaton sammaloituminen?

Etenkin pohjoisen puoleiset lappeet tahtovat sammaloitua, jos talon ympärillä on runsaasti suuria puita. Tärkeintä on pitää katto puhtaana alusta alkaen. Sammalkasvustot ovat aluksi hyvin vaatimattomia, mutta jos ei niitä poisteta voi sammalen määrä lisääntyä otollisissa olosuhteissa muutamassa kuukaudessa huomattavasti. Rakennuksen läheltä tulisi poistaa ylisuuri puusto, joka varjostaa katetta ja pudottaa katolle lehtiä tai neulasia. Sammaloitumista voidaan myös ehkäistä, esimerkiksi asentamalle katon harjalle kuparisen maadoituskaapelin tai muun kuparia sisältävän tuotteen.

Miten poistan sammaleen huopakatolta?

Sammal poistetaan bitumikermikatolta harjaamalla tai varovaisella pesulla. Tarvittaessa voidaan käyttää kermivalmistajan suosittelemaa sammalenpoistoainetta.

Jos kysymyksessä on kattolaattakate, on huomioitava, että sammaleenpoistossa sammalenpoistoaineita käytetään harkiten. Jos kattolaattojen päällä on runsas sammalkasvusto, saattaa sen poistaminen aiheuttaa katon vuotamisen. Tämän vuoksi sammal tulee poistaa säännöllisesti.

Mitä huopakaton/huopakatteen/kattohuovan alle?

Pientaloissa katteen alustana on säännönmukaisesti joko raakaponttilauta, vaneri tai OSB-levy. Nämä kaikki ovat hyviä ja käyttökelpoisia materiaaleja vesikatteen alle, kunhan asennus tehdään ohjeiden mukaisesti. Bitumikermiä käytettäessä kate voidaan tehdä joko yksikermikatteella tai kaksikermikatteella. Käytettävien kerrosten määrä riippuu lähinnä katon kaltevuudesta.

Mitä maksaa huopakatto?

Bitumikermikaton kokonaiskustannus riippuu monesta tekijästä. Hintaan vaikuttavat kattomuoto, kaltevuus, vedenpoisto, läpiviennit, pinta-ala ym. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä monimuotoisempi ja suurempi katto on kysymyksessä, sen edullisempi bitumikermikate on muihin materiaaleihin verrattuna.

Mitä maksaa huopakaton uusiminen/uusinta?

Katon saneeraus on aina tapauskohtainen. Paljon riippuu vanhan katteen ja sen alustarakenteiden kunnosta. Bitumikermikate voidaan monesti uusia vanhan bitumikatteen päälle, jolloin kustannukset ovat hyvin maltilliset. Toisinaan on tarkoituksenmukaista poistaa vanhat kermit tai jopa tehdä muutoksia katon alustarakenteisiin, jos on tarpeen parantaa kallistuksia tai tuuletusta.

Miksi huopakatto vuotaa?

Bitumikermikaton vuodot liittyvät usein ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamaan vaurioon. Eli katteen pintaan on syntynyt reikä tai se on kulunut puhki, kun esim. puun oksa tai löysä pellitys on hangannut pinnan rikki. Myös kermien normaalista kutistumisesta aiheutuvat liikkeet saattavat johtaa siihen, että kermin sauma saattaa aueta ja aiheuttaa vuodon. Kermien kutistumisesta aiheutuvia kerääntyviä liikkeitä ei tapahdu, jos kermit on ohjeiden mukaisesti kiinnitetty mekaanisesti niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.

Läpivientien tiivistyksessä käytetyt tiivistemassat ovat käyttöiältään lyhyempiä kuin mikä on vedeneristyskermien käyttöikä. Tämän vuoksi on läpivientien tiivistyksiä tarkasteltava säännöllisesti ja tarvittaessa uusittava.

Miten huopakatto korjataan? Miten huopakatto paikataan?

Loivalla katolla, jossa on vaarana, että katolla saattaa olla seisovaa vettä joissain olosuhteissa on korjaustoimet jätettävä ammattiliikkeen tehtäväksi. Korjaustyössä täytyy tehdä yleensä tulityötä. Katon korjauksessa voidaan käyttää myös erilaisia siveltäviä massoja.

Mikä on bitumikatto?

Ks. "Mikä on huopakatto?"

Voiko huopakaton jättää peltikaton alle? Voiko huopakaton päälle asentaa peltikaton?

Jos kattomateriaali vaihdetaan peltiin, tulee yleensä vanha bitumikermi- tai kattolaattakate purkaa kokonaan pois. Vanha, useampia kerroksia käsittävä bituminen kattorakenne sisältää huomattavan suuren palokuorman. Tämä muodostuu ongelmalliseksi vasta siinä vaiheessa, kun sen päälle tehdään koolausrimojen avulla uusi peltikatto. Tulipalotilanteessa palon sammuttaminen tällaisesta ontelotilasta on äärimmäisen haastavaa.

Markkinoilla on useita yrityksiä, jotka kauppaavat pientalojen omistajille tällaisia saneerauksia. Suosittelen keskustelemaan paikallisen paloviranomaisen kanssa ennen tällaisen työn tilaamista.

Peltikaton alla on suositeltava käyttää bitumikermiä aluskatteena. On huomattava, että vanha kate ei toimi aluskatteena! Kun uusi bitumikermi on aluskatteena, saadaan vuotovedet ohjattua räystäälle hallitusti, mutta palokuormat pysyvät hallinnassa.

Voiko huopakattoa maalata?

Vanha bitumikatto voidaan haluttaessa käsitellä bitumilakalla tai kylmäbitumilla. Tällöin katteesta saadaan kauttaaltaan tasaisen musta.

Onko kattohuopa ongelmajäte?

Bitumiset jätteet toimitetaan yleensä normaalin rakennusjätteen mukana jäteasemalle. Jos bitumikermit on asennettu ennen vuotta 1994, on tutkittava sisältävätkö ne asbestia. Jos tuotteissa on asbestia, purkutyöt on tehtävä asbestipurkutyönä tarvittavat luvat omaavan yrityksen toimesta. Tällöin myös jätteet käsitellään asbestijätteenä.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ KATOISTA JA KATTOREMONTISTA

Harkitsen talon ostamista. Mitä minun pitäisi ottaa huomioon katon osalta? Mistä näen, onko katto hyvässä kunnossa?

Kiinteistön ostamista harkitsevan tulisi ehdottomasti vaatia kiinteistöön kuntoarvion tekemistä. Kuntoarvion tekijän tulisi olla riittävän kokenut.

Tarvittaessa yläpohjan kuntoarvio voidaan teettää erikseen alan ammattilaisella. Tämä on suositeltavaa, jos kiinteistössä on sisäpuolisella vedenpoistolla oleva katto ja etenkin jos tuuletusväli on matala ja sen tarkastaminen on vaikeaa.

Silmämääräisesti tarkastellen katon ja vedenpoistojärjestelmien tulisi olla puhtaat. Suojapellitykset tulee olla ehjät. Suojapellitykset eivät saa olla ruosteisia. Katteessa ei saa olla poimuja eikä pusseja.

Onko jyrkkä katto parempi kuin loiva katto?

Mikään kattomuoto tai kaltevuus ei yksinään määrittele sen paremmuutta. Katon ja yläpohjan toiminta on aina kokonaisuus ja kaikki yksityiskohdat on huomioitava suunnittelussa.

Milloin kattoremontti on ajankohtainen? Milloin katto pitää uusia?

Vesikatolle on hyvä teettää noin kymmenen vuoden välein ammattilaisen tekemä kuntokartoitus. Katon käyttöikä on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat käytetyt materiaalit sekä katteen tekijän ammattitaito ja se onko työ tehty määräysten mukaan, onko katto huollettu säännöllisesti, onko sinne tehty itse läpivientejä jne.

Miten voin säästää kattoremontissa? Missä voi pihistää, mihin kannattaa panostaa?

Kattoremonttia tehtäessä pitää suunnitteluvaiheessa miettiä mikä on saneeratun katon haluttu elinkaari. Tämän perusteella lähdetään miettimään saneerauksen yksityiskohtia. Halvin ei yleensä ole paras eikä kustannustehokkain.

Mitä kattoremontti maksaa?

Kattoremontin kokonaiskustannus on aina monen tekijän summa. Olennaista on mitoittaa saneeraus kulloisenkin tarpeen mukaan.

Mistä tunnistaa hyvän kattourakoitsijan? Miten valitsen kattourakoitsijan?

Kattourakoitsijaa valittaessa on suositeltavaa käyttää Kattoliiton jäsenurakoitsijoita. Kattoliiton jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan hyvän rakentamistavan mukaisia ratkaisuja. Nämä ohjeet on julkaistu Toimivat Katot 2019 -julkaisussa.

Urakoitsijavalinnassa kannattaa myös kiinnittää huomiota yrityksen paikalliseen henkilökuntaan. Onko yrityksessä oikeasti teknisen koulutuksen saanutta kokenutta henkilökuntaa, vai onko oppi haettu työmailta kantapään kautta. Toimiva yläpohja koostuu useammasta rakenneosasta ja näiden yhteistoimintaa on urakoitsijan osattava tulkita.

Hyvä kattourakoitsija huomioi työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden. Urakoitsijalta voi pyytää tarjouksen liitteeksi putoamissuojaussuunnitelman, josta nähdään, miten putoamissuojaus tullaan toteuttamaan. Hankkeeseen ryhtyvä, eli työn tilaaja, saattaa joutua työmaalla tapahtuneesta tapaturmasta vastuuseen, ellei päätoteuttajan vastuusta ole selkeästi sovittu tilauksen yhteydessä. Tämä koskee myös omakotitaloja ja taloyhtiöitä.

Hyvä kattourakoitsija toimii saneerauksessa päätoteuttajana ja vastaa kaikista työturvallisuuteen liittyvistä vastuista ja huolehtii yhteiskunnallisista velvoitteista. Hyvä urakoitsija myös opastaa maallikkorakennuttajaa erilaisista huomioonotettavista seikoista.

Mitä pitää ottaa huomioon kattourakoitsijoita kilpailuttaessa?

Urakoitsijoita vertailtaessa on huomioitava, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Jos urakoitsija tarjoaa oman harkintansa perusteella haluamansa rakenneratkaisun mukaisen saneerauksen, on todennäköistä, että tarjousten sisältö poikkeaa toisistaan. Tämän vuoksi kannattaa tarjouspyyntö tarvittaessa teettää rakennusalan ammattilaisella, joka voi myöhemmin toimia myös hankeen valvojana. Valvojan valinnassa tulisi kiinnittää huomiota hänen kokemukseensa nimenomaan vesikattohankkeista.

Perinteisesti vesikatolle on myönnetty 10 v takuu työlle ja materiaaleille. Nykyaikaisilla materiaaleilla tehty vesikatto kestää helposti yli 10 vuotta vaikka olisi huonommallakin hoidolla. Takuuajan pidentyessä alkaa säännöllisen huollon merkitys kasvaa ja tämän vuoksi pidempi takuu edellyttää yleensä huoltosopimuksen tekemistä.

Jos urakointiliike tarjoaa pitkän takuuajan ilman lisäehtoja kannattaa miettiä, mahtaako takuu lopulta olla minkään arvoinen? Samoin jos kaksivuotta toiminut yritys mainostaa 15 vuoden takuita niin kannattaako siihen sitten kuitenkaan luottaa? Mitä sitten tehdään, jos sitä yhtiötä ei ole vuoden päästä? Kannattaa myös tarkistaa kattaako takuu vain materiaalin vai koskeeko se myös työvirheitä.

Mitä ovat kattoturvatuotteet?

Kattoturvatuotteita ovat sellaiset rakennusosat, jotka turvaavat katolla sen käytönaikaista huoltoa sekä rakennuksen käyttäjiä. Esimerkiksi lumiesteet, kulkusillat, kattopollarit.

Mitkä kattoturvatuotteet ovat pakollisia?

Kattoturvatuotteiden pakollisuus riippuu mm. kattomuodosta, katon kaltevuudesta, katon läpivienneistä ym. Suunnittelija määrää tapauskohtaisesti kohteessa tarvittavat kattoturvatuotteet. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta, että jos on olemassa riski lumen tai jään putoamisesta katolta sivullisten päälle, on käytettävä lumiesteitä. Jos katolla on säännöllisesti huoltoa vaativia laitteita, on varmistettava laitteille esteetön pääsy ja varmistettava ankkurointipiste putoamissuojaukselle.

Mikä on katon läpivienti?

Katon läpiviennit ovat yleensä erilaisia talotekniikkaan liittyviä lävistyksiä. Esimerkiksi poistoilmaputket täytyy johtaa rakennuksen vesikatolle, jolloin vedeneristys joudutaan lävistämään. Läpivientien toteutus on tehtävä huolellisesti ja hyväksi koettuja tapoja käyttäen. Yleensä tulisi pyrkiä käyttämään mahdollisimman paljon tehdasvalmisteisia läpivientikappaleita.

Miten läpiviennit vaikuttavat katon valintaan, huoltoon ja remonttiin?

Läpiviennit ovat poikkeuksetta tarpeellisia. Lähes jokaisella asuinkäytössä olevan rakennuksen katolla on ainakin jonkinlainen läpivienti. Vesikaton saneerausta suunniteltaessa on kuitenkin syytä tarkastella, olisiko katolla sellaisia läpivientejä, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Ylimääräiset lävistykset voidaan poistaa saneerauksen yhteydessä.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ VIHERKATOISTA

Voiko viherkaton asentaa mihin vain? Voiko viherkaton toteuttaa saneerauskohteeseen?

Viherkatto voidaan periaatteessa asentaa lähes mihin tahansa, mutta se vaatii aina tapauskohtaista suunnittelua. Viherkatto voidaan tehdä monesti myös saneerauskohteeseen.

Mitä hyötyä viherkatosta on? Miksi viherkatto?

Viherkatto hidastaa veden virtausta hulevesijärjestelmään, jolloin se tasaa virtaamahuippuja.
Viherkatto suojaa katon vedeneristystä sään rasituksilta.
Viherkatto sitoo ilmasta hiilidioksidia.
Viherkatto viilentää kesällä ja lämmittää talvella.
Viherkatto vaimentaa ääniä.

Mitä viherkatto maksaa? Onko viherkatto kallis?

Viherkatto on tavalliseen kattoon verraten huomattavasti kalliimpi. Tarkoitus ei olekaan verrata viherkattoa tavanomaiseen kattoon pelkästään hinnan kautta. Viherkattoon sisältyy aina muitakin arvoja kuin pelkkä vedeneristyksenä toimiminen.

Mitä ongelmia viherkattoihin voi liittyä?

Viherkatto tulee aina suunnitella kokonaisuutena. Katon tulee olla vedenpitävä. Lisäksi sen tulee varastoida vettä kasvien tarpeisiin, mutta ylimääräinen vesi tulee saada poistettua helposti. Kasvillisuuden tulee saada kosteutta riittävästi. Etenkin alkuvaiheessa viherkattoa voidaan joutua kastelemaan.

Onko viherkaton asentaminen vaikeaa? Voiko viherkaton asentaa itse?

Viherkaton rakentamiseksi on saatavissa myös rautakaupasta “tein itse ja säästin” -tyylisesti tuotteita. Katon korjaaminen ja vian etsiminen kasvullisuus ja salaojakerrosten alta on haastavaa ja kallista.

Miten viherkatto asennetaan?

Viherkaton vedeneristys bitumikermein ei juuri poikkea normaalista kermikaton tekemisestä. Erot syntyvät kermin päälle tulevien rakenteiden asennuksesta. Rakenteet vaihtelevat riippuen mm. kattokaltevuudesta ja kasvillisuudesta.

Onko viherkaton huolto vaivalloista?

Viherkaton huoltotarve riippuu kasvillisuudesta. Esimerkiksi melko yleinen maksaruohokatto on helppohoitoinen eikä tarvitse mitään erityistoimenpiteitä. Viherkatto vaatii tietenkin myös kaikki normaalit vesikatolle tehtävät huolto- ja tarkistustyöt mm. läpivientien ja vedenpoiston suhteen.

Mitä viherkaton alle tulee?

Kasvillisuuden alla on kasvukerros, jonka paksuus riippuu siitä, minkä tyyppistä kasvillisuutta käytetään. Kasvukerroksen alla on salaojamatto sekä erotuskangas. Salaojakerroksen alla on vähintään kaksinkertainen bitumikermieristys. Kohteesta riippuen rakennekerroksia saattaa olla myös huomattavasti enemmänkin.

Millaisia kasveja viherkattoon voi istuttaa?

Eniten on käytetty maksaruohoa, joka ei vaadi paksua kasvualustakerrosta ja se kestää hyvin kuivuutta. Voidaan käyttää myös muita erilaisia kuivuutta kestäviä heinäkasveja, perennoja sekä sipulikasveja.

Onko viherkatto vedenpitävä?

Viherkatossa on aina vedeneristyskerros. Viherkaton ensisijainen tarkoitus on kuitenkin toimia vesikattona ja pitää kosteus rakennuksen vaipan ulkopuolella.

Onko viherkatto paloturvallinen?

Viherkatto on paloturvallinen, kun se toteutetaan ohjeiden mukaisesti.

Mitä pitää ottaa huomioon viherkattoa valitessa?

Viherkatto tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti käyttötarkoituksen mukaan!

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ KATTOJEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTÄ RAKENTAMISESTA 

KATTOJEN JA KATTORAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Voiko kattohuovan kierrättää?

Periaatteessa voi. Ongelmana on toistaiseksi järkevien kierrätyskohteiden vähäisyys sekä ongelmat kierrätysjärjestelmän kattavuudessa. Toivottavasti lähivuosina tämäkin kierrätysmateriaali saadaan järkevästi kiertoon.

Mikä on ekologisin kattotyyppi? Millä kattotyypillä on pienin hiilijalanjälki?

Kestävä katto on ekologisin. Kestävän katon saat valitsemalla ammattitaitoisen asennusliikkeen, joka on alansa ammattilainen ja jonka henkilökunta on ammattitaitoista. MH-Kate Oy panostaa henkilökuntansa kouluttamiseen ja ammattitaitoon – se on paras tapa pienentää hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme lisäksi mukana mm. istuttamalla metsää ja huomioimalla omassa toiminnassamme valinnoissa ympäristön: mm. led-lamput, uusiutuva energia, kaluston huollot ja korjaukset. Tärkeää on, että käyttämämme katemateriaalit tuotetaan laadukkaasti, pitkän käyttöiän omaaviksi tuotteiksi ympäristöasiat huomioiden.

Miten voidaan minimoida kattorakentamisen negatiiviset ympäristövaikutukset?

Valitsemalla ammattitaitoisen ja vastuullisen, ympäristötietoisen kattourakoitsijan katollesi.

MH-Katteella on ammattitaitoiset asentajat, ja me kannamme vastuumme ympäristöasioista yhdessä toimijoidemme kanssa. Kestävät tuotteet ja ammattitaitoinen asennus takaavat pitkän käyttöiän. Luontoa ja asiakkaan rahaa säästyy, kun ei tarvitse valmistaa uutta materiaalia.

Ympäristövaikutusta on myös materiaalivalinnoilla: valitsemalla tarjolla olevista bitumikattomateriaaleista ympäristöystävällisen vaikutat positiivisesti.

Viime vuosina rakennusalaa on säännelty infrastruktuurin ja rakennusten ympäristövaikutusten parantamiseksi, joten ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön on kiinnitetty runsaasti huomiota.

Onko viherkatto ympäristöystävällinen katto?

Viherkatto on kaunis ja hyödyllinen katto. Siinä yhdistyy kasvillisuus, luonto, rakentaminen.

Viherkatto vähentää energian tarvetta kesällä viilentäen ja talvella eristäen. Viherkatto parantaa kaupunki-ilmaa kasvien muuttaessa hiilidioksidia hapeksi ja lisäksi kasvillisuus sitoo ilman epäpuhtauksia ja pölyä.

Mikä on ympäristöystävällisin tapa poistaa katolta sammal?

Ympäristöystävällisin tapa poistaa katolta sammal on se, että huoltaa katon säännöllisesti kevyesti harjaamalla ja roskat poistamalla sekä kaatamalla ja karsimalla oksistoa puista jotka luovat otollista kasvualustaa sammaleelle esim. varjostamalla. Jos sammalta on alkanut jo kasvamaan niin suosittelen heti ja säännöllisesti sen poistamista tuotevalmistajan katon sammalpoistoon tarkoitetulla aineella. Nämä aineet ovat yleensä luontoystävällisiä, biohajoavia puhdistusaineita.

Viime vuosina rakennusalaa on säännelty infrastruktuurin ja rakennusten ympäristövaikutusten parantamiseksi, joten ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön on kiinnitetty runsaasti huomiota.

© 2024 MH-Kate Oy • Tietosuoja